Förbundsdirektion

Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunalförbund med förbundsdirektion.
Förbundsdirektionen består av sex ledamöter och sex ersättare. Kommunfullmäktige i Enköping och Håbo utser vardera tre ledamöter. Varje ledamot ska ha en ersättare. Direktionen utser ordförande och vice ordförande för två år i taget. Ordförandeskapet skall skifta mellan kommunerna.

Direktion:

Ordförande:
Tommy Rosenkvist (M)

Vice Ordförande:
Svante Forslund (L)

Henrik Lindberg (KD)
Ulf Winberg (M)
Jesper Englundh (S)
Owe Fröjd (Båp)

Ersättare:
Mats Flodin (M)
Anders Thonfors (M)
Martin Ancons (NE)
Werner Schubert (S)
Sverker Scheutz (V)
Petri Piiroinen (SD)

Direktionsprotokoll