Bålsta Hel- och Deltid

Bålsta brandstation bemannas av fyra brandmän och en styrkeledare dygnet runt med en anspänningstid på 90 sekunder. Anspänningstid innebär den tid det maximalt får ta från det att larmet går tills dess att brandbilarna lämnar brandstationen.
Det finns även två stycken brandmän som har beredskap i hemmet. Dessa har en anspänningstid på 8 minuter.

Bålsta Brandstation
Björnängsvägen 2
745 31 Bålsta