Dokumentarkiv

Blanketter

Blankett – Ansökan om egensotning

Blankett – Tillfällig övernattning

Brandfarlig och explosiv vara

Informationsblad – Riskutredning Brandfarlig vara

Anmälan deltagare, LBE

Tillståndsansökan explosiv vara

Så fyller du i ansökan, explosiv vara

Blankett anmälan föreståndare brandfarlig vara

Blankett ansökan brandfarlig vara tillfällig hantering

Blankett ansökan tillstånd brandfarlig vara

Tillståndspliktig mängd brandfarlig vara

Så fyller du i ansökan för brandfarliga varor

Information

Räddningstjänsten informerar – Utrymningssäkerhet vid renovering

Räddningstjänsten informerar – Stegutrymning med hjälp av Räddningstjänsten

Räddningstjänsten informerar – Så arbetar vi med tillsyn under Corona-pandemin

Räddningstjänsten informerar – Släckutrustning

Räddningstjänsten informerar – Räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen

Räddningstjänsten informerar – Personantal kyrkor

Räddningstjänsten informerar – Dukat bord

Räddningstjänsten informerar – Akuta korttidsboenden för flyktingar

Räddningstjänsten informerar – Övernattning i publika lokaler

Räddningstjänsten informerar – Rislyktor

Räddningstjänsten infromerar – Solcellsanläggningar

Räddningstjänsten informerar – Laddning av elbilar

Räddningstjänsten informerar – Brandvarnare

Räddningstjänsten informerar – Taksäkerhet

Styrdokument

Verksamhetsplan 2024

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll 2023-24

Organisationsplan

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor

Förbundsordning

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll 2023-24

Taxa 2024

Tillsyns- och tillståndsplan 2023-2026

Systematiskt brandskyddsarbete

Underhållsplan

Räddningstjänsten informerar – Så kommer du (fastighetsägare) igång med ditt brandskyddsarbete

Räddningstjänsten informerar – Så kommer du (nyttjare) igång med ditt brandskyddsarbete

Räddningstjänsten informerar – Teknisk beskrivning

Räddningstjänsten informerar – Stegutrymning med hjälp av Räddningstjänsten

Räddningstjänsten informerar – Systematiskt brandskyddsarbete

Räddningstjänsten informerar – Kontrollplan

Räddningstjänsten informerar – Organisationsplan

Exempelhandling

SBA Exempel – Ledningssystem nyttjare förskola

SBA Exempel – Ledningssystem ägare förskola

SBA Exempel – Riskinventering förskola ägare

SBA Exempel – Kontroll och underhållsplan förskola ägare

SBA Exempel – Ansvar och organisation förskola ägare

SBA Exempel – Teknisk beskrivning förskola ägare

SBA Exempel – Ledningssystem flerbostadshus 3 våningar

SBA Exempel – Ledningssystem flerbostadshus 6 våningar

SBA Exempel – Ledningssystem flerbostadshus 10 våningar

Exempel – Revisionsplan – flerbostadshus

Exempel – Riskinventering – flerbostadshus

Exempel – Teknisk beskrivning – flerbostadshus

Exempel – Kontroll och underhallsplan – flerbostadshus

Exempel – Ansvar och organisation – flerbostadshus