Fyrverkerier

Checklista: 10 råd för ett säkrare fyrverkeri

Sedan 1 juni 2019 krävs det tillstånd av Räddningstjänsten samt en särskild utbildning hos en godkänd utbildningsanordnare, för användning av raketer med styrpinne. För mer information om hur man söker tillstånd, se blanketter och infoblad, tillståndsansökan explosiv vara.

Det finns några grundläggande råd som du kan följa för att minimera riskerna när du använder fyrverkerier.

 1. Kontroll och reklamation
  Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
 2. Ta god tid på dig
  Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
 3. Var nykter
  Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
 4. Använd bruksanvisningen
  Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.
 5. Tumregel: håll ej pjäsen i handen
  Håll aldrig en fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
 6. Luta dig inte över
  Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
 7. Rätt avstånd
  Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det. Avstånden är olika för olika fyrverkerieripjäser så följ alltid bruksanvisningen.
 8. Vänta med att gå fram
  Vänta 10-20 minuter med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det. Många allvarliga olyckor inträffar när man försöker tända om pjäser som slocknat. Lämna tillbaka pjäserna till säljaren.
 9. Tänk på riskerna
  Fyrverkerier kan orsaka bränder eller andra skador.
 10. Visa hänsyn
  Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.