Om webbplatsen

Räddningstjänsten Enköping-Håbos webbplats riktar sig till invånare i Enköping och Håbos kommun. På webbplatsen kan du hitta information om räddningstjänstens alla uppdrag.

Behandling av personuppgifter

Räddningstjänsten Enköping-Håbo följer dataskyddsförordningen (GDPR) i all hantering av personuppgifter. Vi behandlar därmed personuppgifter på ett sätt som värnar din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter. Här kan du läsa om hur vi arbetar med personuppgifter som du lämnar till oss eller som överförs till oss från andra parter och vilka rättigheter du som invånare har.

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) gäller som lag i Sverige och i övriga länder i EU och EES. GDPR finns för att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, främst rätten till skydd av och kontroll över sina personuppgifter.

Uppgifterna behandlas för att Räddningstjänsten Enköping-Håbo ska kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, företagare och andra myndigheter.

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska besökare på webbplatser som innehåller cookies få information om hur de används och hur man som besökare kan undvika cookies.

Räddningstjänsten Enköping-Håbos webbplats använder cookies för statistik och användaranpassning. Cookies är små textfiler som innehåller tekniskt stöd för att på olika sätt underlätta för användaren av en webbplats.

Tillgänglighet

Räddningstjänsten Enköping-Håbo står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur www.rtjeh.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.