Insatstider

I Lagen om skydd mot olyckor (LSO) poängteras vikten av en snabb insats vid inträffade händelser och olyckor.

Även om Räddningstjänsten Enköping-Håbo har som målsättning att kunna genomföra en snabb insats, så är den snabbaste insatsen ändå då den enskilde själv kan ingripa i ett tidigt skede. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska de kommunala räddningstjänsternas förmåga och organisation planeras så att insatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Detta gör förbundet genom att ha beredskap i Enköpings- och Bålsta tätort samt i Fjärdhundra, Örsundsbro, Veckholm och Skokloster.