Brandsäkerhet i hemmet

En brand kan växa snabbt och hota liv och värdefulla saker. Hur du ska agera beror på om du bor i lägenhet eller hus och var branden har uppstått. Att agera kan vara avgörande för händelseförloppet, att veta vad man ska göra om en brand bryter ut är skillnaden

”Rädda”, ”Varna”, ”Larma”, ”Släck”

De enkla reglerna är: rädda, varna, larma och släck. Om du upptäcker en brand ska du agera i denna ordning. Om ni är många människor kan ni hjälpa varandra. Hjälp någon i fara och slå larm; slå larm genom att ringa 112 och berätta om branden. Släck branden om du tror att du kan.

Det här bör du ha i ditt hem

 • Rökdetektorer/Brandvarnare
  De flesta som omkommer vid bränder, gör det sovandes. Sedan 1999 är det därför ett krav på att brandvarnare ska finnas i alla nybyggda bostäder och ett allmänt råd om att det bör finnas brandvarnare i äldre bostäder. Mer om brandvarnare kan du läsa i vårt informationsblad.

  Räddningstjänsten informerar – Brandvarnare

 • Handbrandsläckare
  Det finns flera olika sorters handbrandsläckare och dessa används på olika sätt och släcker olika typer av bränder. Därför är det viktigt att du vet vilken typ av handbrandsläckare som du har eller bör ha i din bostad.

  • Pulver: släcker nästan alla typer av bränder och har ett stort arbetsområde
  • Skum: släcker många typer av bränder, men behöver komma nära brandhärden för att släcka
  • Vatten: fungerar som skum men med en minder effekt på brandhärden.
  • Kolsyra: Är bäst lämpad till elektronik eller i kök.
   Räddningstjänsten rekommenderar minst en pulverbrandsläckare som väger minst 6 kg för varje bostad.
 • Brandfilt
  Det finns inga krav på att det ska finnas en brandfilt, men en brandfilt släcker snabbt den lilla branden, som ett vält stearinljus eller brand i kläder m.m.
  Brandfiltar finns i flera olika storlekar men de flesta är 120 x 180 cm eller större, och räcker för att släcka en mindre brand.

Lägenhetsbrand

Om en brand utbryter i din lägenhet, utrym lägenheten. Om möjligt, begränsa branden. När du utrymmer är det viktigt att du stänger dörren till din lägenhet för att förhindra att eld och rök sprids i trapphuset.
Om det börjar brinna någon annanstans och du ser rök i trapphuset ska du stanna i din lägenhet och hålla dörren stängd. En lägenhet kan stå emot en brand i ungefär en timme.
Använd inte hissar under en brand. Om du inte kan ta dig ut via trapporna ska du vänta på hjälp från räddningstjänsten inne i lägenheten.

Bränder i fritidshus, radhus och småhus

Om det börjar brinna i ett hus måste alla kunna ta sig ut. De kan ta sig ut genom ytterdörren, fönstren eller balkongen. Alla ska veta hur man evakuerar och var man ska samlas utanför huset. Stäng alltid dörren till det rum eller hus där det brinner för att hindra syre från att komma in.
Det finns utrymningsstegar som är lämpliga för utrymning genom fönster och som kan användas för att utrymma från högre våningar.

Så släcker du små bränder i hemmet

Små bränder kan du oftast släcka själv. Metoden varierar beroende på vad som brinner och vilka verktyg du har med dig.

Brand på spisen

Många bostadsbränder börjar i köket. En vanlig orsak är torrkokning, d.v.s brand i kastrull som orsakas av kvarglömd mat. Lämna därför aldrig något kokande på spisen utan uppsikt. Rengör spisfläkten regelbundet för att minska brandrisken. Installera en timer som hjälper dig att komma ihåg att stänga av plattan.

Om det börjar brinna i en gryta på spisen:

 • lägg ett lock på kastrullen
 • dra kastrullen från plattan
 • stäng av spisen.

Släck aldrig brinnande fett med vatten.
Fett och oljor kan nämligen tillsammans med hett vatten orsaka en explosion som brännskadar dig. I videon nedan demonstreras det vad som händer om man släcker en brinnande kastrull med vatten.

Om det börjar brinna i en kastrull gör följande:

 1. Kväv elden med ett lock eller brandfilt
 2. Ta bort kastrullen från värmen
 3. Stäng av spisen

Brand i elektronik

När det brinner i elektriska apparater: dra först ur kontakten. Kväv branden med brandfilt eller vatten. Med en pulversläckare kan du släcka direkt utan att dra ur kontakten.

Brand i kläder

Om dina kläder börjar brinna ska du lägga dig på marken för att släcka elden genom kvävning samt hålla händerna över ansiktet för att skydda dig.
Om någon annans kläder fattar eld ska du be personen att lägga sig ner på marken. Då kan kan hjälpa till och släcka elden i kläderna genom att kväva elden med en filt eller något liknande.

Om du inte lyckats släcka branden, ta dig ut ur lägenheten tillsammans med övriga som är i bostaden, stäng dörrarna efter dig. Larma räddningstjänsten på 112.

Evakuering

Oavsett om du bor i en lägenhet eller ett litet hus, förbered dig själv och din familj på hur ni ska ta er ut i händelse av brand. Kan du använda din vanliga utgång? Behöver du en nyckel för att öppna dörren från insidan och finns det några andra hinder? Vad händer om du är fast i källaren eller på övervåningen? Om det finns en balkong, finns det en stege eller måste du hoppa ner? Bestäm också en mötesplats som inte ligger för nära huset.
Nedan kan du titta på en film som visar olika agerande vid en brand i lägenhet: