Insats & beredskap

Kommunerna är uppdelade i åtta insatsområden. Varje insatsområde har en brandstation eller räddningsvärn som gör en första insats och är utrustad för att hantera de olyckor som kan ske i området. Vid större händelser kan SSRC använda resurser från hela förbundet eller från samverkande räddningstjänster.

Förbundets resurser

I förbundet finns två heltidstationer, fem deltidsstationer och två räddningsvärn.

Heltid

På heltidsstationerna finns en styrka med en styrkeledare och fyra brandmän (på Bålsta station åker man enstyrkeledare och tre brandmän på kvällar och helger, som sedan förstärks med minst en deltidsbrandman).
På heltidsstationerna ska styrkan lämna stationen inom 90 sek från att larmet har gått, dygnet runt, alla dagar på året. På Bålsta station gäller samma sak för heltidsstyrkan, dock har deltiden åtta minuter på sig.

Deltid

På deltidsstationerna finns en styrka på en styrkeledare och två brandmän, dessutom är det fri inryckning för övriga brandmän som inte är schemalagda, vilket innebär att det det kan åka så många som anses behövas för uppdraget.
På deltidsstationerna har man beredskap i hemmet och är man med i styrkan, ska man hinna till stationen, byta om och åka på uppdrag inom åtta minuter. Det innebär att det finns en begränsning i hur långt bort från stationen som brandmannen kan bo, samt att denne inte kan åka iväg längre än att kunna ta sig tillbaka till stationen inom samma tidsram.

Räddningsvärn

Ett räddningsvärn är en frivillig brandstyrka som larmas som förstärkning till våra heltidsstyrkor och Rib. Personalen vid våra två räddningsvärn har ingen schemalagd beredskap, utan hela styrkan larmas och de som har möjlighet åker till stationen.
Förbundets två räddningsvärn är placerade på Bryggholmen och Arnö.

 

Mer om förbundets stationer kan du läsa om på sidan Brandstationer.