Fakturera Räddningstjänsten

Sedan den 1 april 2019 är det enligt lag obligatoriskt för leverantörer till offentlig sektor att skicka elektroniska fakturor. Kravet gäller från första fakturan om inget annat anges i avtalet mellan parterna. Observera att PDF-fakturor som mailas till oss inte räknas som e-faktura och tas heller inte emot av Räddningstjänsten.

Räddningstjänsten tar emot e-fakturor via vår VAN-operatör samt dess onlinetjänst.
Dessa e-fakturor kan skickas i formaten; PEPPOL BIS Billing 3 samt Svefaktura 1.0 enligt SFTI.
För användandet av VAN-operatör; kontakta ditt företags samarbetspartner för anslutning.

Vår VAN-operatör är Pagero

Räddningstjänstens identitet vid PEPPOL BIS Billing 3-faktura är vårt Peppol-id 0007:2220002410
Räddningstjänstens identitet vid Svefaktura är vårt organisationsnummer/partsidentitet 2220002410.
Vi använder inte GLN-nummer.

Innehållskrav: Samtliga fakturor som skickas till Räddningstjänsten ska ha ett giltigt beställar-id som alltid består av sju siffror.
Ange detta sjusiffriga beställar-id i ”Er referens”, fältet <Invoice><RequisitionistDocumentReference><cac:ID> avseende Svefakturor samt i fältet <Invoice><cbc:BuyerReference avseende PEPPOL BIS Billing 3-fakturor.

Bilagor: Vi tar emot inpaketerade bilagor, ej separata

Vid frågor kontaktas Pagero support: support@pagero.com

Skapa e-fakturor via Pagero Online

Enköpings kommun tillhandahåller också en webbportal via Pagero i vilken leverantörer kan skapa elektroniska fakturor kostnadsfritt.
Pagero Webbplats
Användarguide Pagero Invoice Portal 1.0 -SE

Kontakt:

E-post: support@pagero.com
Telefonnummer: +46 10 457 68 70

Beställar-id

Fakturan ska alltid märkas med korrekt beställar-id. Beställar-id består av endast 7 siffror. Den som beställer varor eller tjänster hos ditt företag är ansvarig för att uppge ett obligatorisk beställar-id. I annat fall måste du som leverantör fråga efter det för att vi ska kunna hantera er faktura.

Fakturans innehåll

 • Räddningstjänstens faktureringsadress
  Räddningstjänsten Enköping Håbo
  Box 924
  745 25 Enköping
 • Ditt namn och företagets adress
 • Ditt organisations/momsregistreringsnummer
 • Ditt företags bankgiro eller plusgiro
 • F-skattsedel (om du har det)
 • Räddningstjänstens organisationsnummer 2220002410
 • Räddningstjänstens momsregistreringsnummer SE222000241001
 • Fakturadatum och fakturanummer
 • Räddningstjänstens beställare (7siffrigt beställar-id samt namn)
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp och momssats
 • Specifikation av varor och tjänster som faktureras
 • Fakturavillkor 30 dagar

Fördelar med att e-fakturera

 • Du effektiviserar din fakturaprocess
 • Du slipper skriva ut och lägga fakturor i kuvert samt betala för papper, kuvert och porto
 • Det går snabbare då fakturan når fram till kund på sekunder istället för dagar
 • Risken för fel minskar då manuellt arbete minimeras
 • Det är mer miljövänligt då det inte behövs några pappersutskrifter

Har du frågor om fakturor

Vid frågor angående fakturainnehåll vänligen kontakta: raddningstjanst@rtjeh.se
Vid frågor angående e-fakturering vänligen kontakta: ekonomiservice@enkoping.se