Om oss

Verksamhetsidé

Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunalförbund skapat i syfte att fullgöra de skyldigheter som åvilar medlemskommunerna enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Förbundet har bildats för att uppnå samordningsvinster i form av lägre kostnader och högre förmåga än om kommunerna skulle driva verksamheten var för sig.

Vision

Räddningstjänstens uppgifter är att förhindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. För att göra detta på ett så bra sätt som möjligt behöver vi er hjälp – genom att ni tänker på er säkerhet. Förbundet ska arbeta för att förhindra och begränsa konsekvenserna till följd av olyckor och visionen är kopplad till fyra uppdrag:

  • Skador på liv, egendom och miljö förhindras genom en effektiv räddningsinsats.
  • Inga bränder uppstår i verksamheter där tillsyn genomförs enligt LSO och LBE.
  • Inga bränder uppstår på grund av eldstäder som omfattas av kraven på rengöring & brandskyddskontroll.
  • Kommuninvånarna har kunskap om hur risker förebyggs och har förmågan att göra en egen första insats.

Hemsidan är ett sätt för Räddningstjänsten Enköping-Håbo att informera våra två kommuners invånare om de risker som finns.

Vi hoppas att ni hittar det ni söker!