Styrdokument

Förbundets syfte är främst att fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemmarna enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten är reglerad i en förbundsordning med tillhörande ägardirektiv.

Varje mandatperiod beslutar förbundsdirektionen ett Handlingsprogram för räddningstjänst vilket är omsatt i en årlig Verksamhetsplan.

Förbundsordning

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor

Verksamhetsplan 2024

Denna tillsyns- och tillståndsplan reglerar den myndighetsutövning som Räddningstjänsten Enköping-Håbo utövar på uppdrag av medlemskommunerna.
Planen reglerar också den rengöring (sotning) och brandskyddskontroll som sotningsentreprenören utför på uppdrag åt medlemskommunerna.
Planen omfattar allmänna regler för myndighetsutövning, frister för tillsyn, brandskyddskontroll och sotning samt anvisningar gällande tillståndstid för beslut med avseende på brandfarliga och explosiva varor

Tillsyns- och tillståndsplan 2023-2026