När olyckan har varit framme

Efter en brand kan det uppstå många frågor och det kan vara svårt att ta till sig av den information man får direkt. Här försöker vi ge svar på några av de frågor som brukar uppstå efter en brand. Om du har fler frågor är du självklart välkommen att ringa oss.

Hur mår du?

Uppsök sjukvård om du känner dig dålig! Där kan du få hjälp om du har det jobbigt psykiskt och vill prata med någon professionell eller om du kanske har fått i dig rök och känner obehag.

Känner du att du behöver stöd efter svår olycka, förlust av anhörig eller annat? Inom våra kommuner finns ideella stödgrupper som erbjuder stödjande samtal.

Vad är en restvärdesledare?

Bränder, trafikolyckor och vattenläckor kan få svåra följder för såväl människor som egendom och miljö.

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning arbetar för att minimera de materiella och ekonomiska konsekvenserna av en olycka och för att hjälpa de människor som har drabbats att kunna återgå till sin vardag så snart som möjligt.

Om det inträffat en brand eller en vattenskada hemma hos dig kommer det oftast en restvärdesledare. Restvärdeledaren är specialutbildade brandbefäl vars uppgift är att snabbt hjälpa dig att ta tillvara din egendom, men även att hjälpa dig enligt den försäkring du har och de finns utspridda över landet och är tillgängliga dygnet runt, året runt.

Arbetet påbörjas samtidigt med eller i direkt anslutning till räddningstjänstens kommunala räddningsinsats. Räddningstjänsten utför genom avtal det mest akuta restvärdearbetet och vid större skador tar en restvärdeledare vid arbetet.

Brandskyddsföreningen Restvärdesräddnings uppdragsgivare är myndigheter, enskilda företag och nästan samtliga svenska försäkringsbolag.

Varför är det plast runt möblerna?

Restvärdesledaren försöker rädda så mycket som möjligt av dina saker och det kan t ex innebära att klä in dem i plast eller flytta ut dem från ditt hem. Bara du kan tala om vad som är värdefullt för dig. I annat fall får restvärdesledaren försöka uppskatta det på egen hand.

Kan du inte bo kvar?

Om du inte kan bo kvar i ditt hem och inte själv kan ordna tillfälligt boende hjälper oftast ditt försäkringsbolag/ restvärdesledaren dig att hitta någonstans att bo tillfälligt. Har du inte någon försäkring kan kommunens socialtjänst oftast hjälpa till. Dem kontaktar du via din kommuns växel eller så hör av dig till polisen eller oss på räddningstjänsten så hjälper vi dig. Lämna ett telefonnummer där polis, fastighetsägare, restvärdesledare eller försäkringsbolag kan nå dig.

Varför får du inte komma in i din lägenhet?

När polisen inte kan utesluta brott kan de behöva göra en teknisk undersökning av brandplatsen. Ofta gör polisens speciella tekniker undersökningen tillsammans med brandutredare från oss dagarna efter branden. Vid misstanke om brott har de rätt att spärra av platsen så att man inte kan komma in. De försöker t.ex. ta reda på om branden kan ha varit anlagd eller om den orsakats av något elfel. Kan man utesluta brott kan ändå räddningstjänsten fortsätta sin utredning. Hör av dig till polisen om de har spärrat av så får du veta vad som gäller just för dig.

Behöver du kontakta försäkringsbolaget?

Även om du har fått hjälp av en restvärdesledare ska du ändå själv höra av dig till ditt försäkringsbolag för att göra en skadeanmälan. Den kan inte restvärdesledaren hjälpa dig med.

Har du fått problem med vattenskador, el, gas eller tele?

Har du kontakt med en restvärdesledare så får du oftast hjälp med sådana problem. Annars pratar du direkt med ditt försäkringsbolag.

Kan det börja brinna igen?

Det är alltid bra att tänka på hur man kan öka säkerheten. En brandvarnare är t.ex. en billig livförsäkring! Under rubriken Privatpersoner på den här webbplatsen finns ytterligare tips.

Vad hände egentligen?

Har du frågor om vår insats får du gärna höra av dig. Vi tar emot studiebesök på brandstationerna med barn som behöver träffa någon av oss för att kunna gå vidare och sova gott om nätterna. Den som var högsta befäl hos oss kallas räddningsledare och är den som vi brukar hänvisa till. Ring vår växel och förklara ditt ärende så hjälper de dig rätt. Växeln når du på telefon 0171 – 47 56 00