Krishändelse

Nästan alla olyckor kan förebyggas och förhindras med ett systematiskt arbete, men ibland sker det olyckor som inte har förutsetts. Då är det mycket viktigt att veta hur man ska agera.

112

Vid fara för egendom, liv eller miljö, ring alltid 112.
När du ringer 112 kommer du få svara på följande frågor:

  • Vad har inträffat?
  • Vart har det inträffat?
  • Vilket telefonnummer ringer du från?

Det är bra om du redan innan du ringer vet svaren på dessa frågor.

Läs mer om 112 på SOS Alarm.

113 13

Vid större olyckor som stormar, översvämningar, allvarliga trafikolyckor eller större bränder kan du ringa 113 13 för att få information.
Läs mer om 113 13 på SOS Alarm.

114 14

Ska du kontakta Polisen när det handlar om tidigare brott eller andra händelser ringer du 114 14.
Läs mer om 114 14 på polisen.se.

Samtliga telefonnummer är bemannade året runt, alla dagar i veckan.