Fjärdhundra Deltid

Fjärdhundras brandstation är en deltidsstation och bemannas med två brandmän och en styrkeledare dygnet runt. Styrkan har en anspänningstid på 8 minuter och har beredskap i hemmet.

Stationens primära insatsområde är Fjärdhundra och dess landsbyggd, men styrkan är också en förstärkningsresurs. Personalen används av landstinget vid IVPA-larm ( I Väntan På Ambulans) i Fjärdhundra. Det innebär att brandmännen på landsbygden kan komma snabbare till en patient som är i behov utav vård än en ambulans från Enköping. Brandbilen i Fjärdhundra är utrustad med en defibrillator och syrgas för just IVPA-larm.

Fjärdhundra brandstation
Stora vägen 39
749 70 Fjärdhundra