Enköping Hel- och Deltid

Enköpings brandstation bemannas av fyra brandmän och en styrkeledare dygnet runt med en anspänningstid på 90 sekunder. Anspänningstid innebär den tid det maximalt får ta från det att larmet går tills dess att brandbilarna lämnar brandstationen.
Det finns även fyra stycken brandmän och en styrkeledare som har beredskap i hemmet. Dessa har en anspänningstid på 8 minuter.

Utöver det är förbundets Insatsledare placerad på stationen.

Enköpings Brandstation
V. Ringgatan 6
745 31 Enköping