Eldningsförbud

Vid långvarig torka kan det vara förbjudet att göra upp eld i skog och mark på grund av stor brandrisk. Vid eldningsförbud är normalt all öppen eld förbjuden. Vid eldningsförbud avråder Räddningstjänsten även grillning.

Räddningstjänsten Enköping-Håbo samarbetar med Räddningsregion Östra Svealand som beslutar om eldningsförbud. Information om aktuell brandrisk och om eldningsförbud har utfärdats finns alltid på Räddningstjänstens startsida. När beslut om eldningsförbud har tagits brukar information gå ut i samband med lokalradions sändningar och i lokalpressen.

Det finns två typer av eldningsförbud för skog och mark – eldningsförbud och skärpt eldningsförbud.

Eldningsförbud

När eldningsförbud råder är det inte tillåtet att elda med fasta bränslen i skog och mark. På sin egna tomt och på fasta iordningställda grillar är det däremot tillåtet att grilla.

Skärpt eldningsförbud

Vid skärpt eldningsförbud är det inte tillåtet att elda med fasta bränslen (ved, kol, briketter) på iordningställda grillplatser. Det är tillåtet att grilla på sin egna tomt i en grill eller anordning för matlagning.

Råder oklarheter om eldningsförbud gäller, kontakta Länsstyrelsen eller din kommun för mer information.

Information om aktuell brandrisk kan fås via appen ”BRANDRISK Ute” som är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark.
Du hittar appen i App Store eller Google Play.