Explosiv vara

Räddningstjänsten Enköping-Håbo ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor inom Enköping och Håbo kommun. Vanliga typer av explosiva varor är sprängämnen, stenspräckningspatroner och pyrotekniska artiklar (fyrverkerier).

Detta innebär att om du söker tillstånd för innehav (förvärv), förvaring, handel eller överföring (inom Sverige) av explosiva varor så är det Räddningstjänsten Enköping-Håbo som kommer att hantera din tillståndsansökan och senare även genomföra tillsyn hanteringen för att säkerställa att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att hanteringsföreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt efterlevs..

Observera att tillstånd till sprängning och viss användning av pyrotekniska artiklar handläggs av Polisen.

För att ladda ner ansökningsblankett och läsa instruktioner om hur blanketten ska fyllas i, gå till vårt dokumentarkiv och under rubriken ”Brandfarlig och explosiv vara”.