Tillgänglighetsredogörelse

Räddningstjänsten Enköping-Håbo står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur www.rtjeh.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att det kan finnas delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.rtjeh.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att fylla i vårt digitala formulär.

Svarstiden är normalt inom 2 veckor.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid synnedsättning

  • Det förekommer att HTML-koden inte validerar på webbplatsen
  • Det förekommer att listor enbart innehåller ett listobjekt.
  • I mobil miljö visas inte alla menyval för att navigera på webbplatsen. Webbplatsens alla sidor går att nå på andra sätt.
  • Vissa sidor kan viss information inte visas som det är tänkt, informationen finns tillgänglig på andra delar på webbplatsen. Detta framgår på berörda sidor.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.

Senaste bedömningen gjordes den 2023-09-05.

 

 

Webbplatsen publicerades 2023-09-05.

Redogörelsen uppdaterades senast 2023-09-05.