Skokloster Deltid

Skokloster brandstation är en deltidsstation och bemannas av två brandmän och en styrkeledare dygnet runt. Styrkan har en anspänningstid på 8 minuter och har beredskap i hemmet.

Stationens primära insatsområde är Skokloster och dess landsbygd, men styrkan är också en förstärkningsresurs. Personalen används av landstinget vid IVPA-larm (I Väntan På Ambulans). Det innebär att brandmännen på landsbygden kan komma snabbare till en patient som är i behov utav vård än en ambulans från Enköping eller Bålsta. Brandbilen i Skokloster är utrustad med en defibrillator och syrgas för just IVPA-larm.

Brandstation Skokloster
Slottsskogsleden 25
746 96 Skokloster