Behandling av personuppgifter

Räddningstjänsten Enköping-Håbo följer dataskyddsförordningen (GDPR) i all hantering av personuppgifter. Vi behandlar därmed personuppgifter på ett sätt som värnar din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter. Här kan du läsa om hur vi arbetar med personuppgifter som du lämnar till oss eller som överförs till oss från andra parter och vilka rättigheter du som invånare har.

Varför behandlar Räddningstjänsten Enköping-Håbo personuppgifter?

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) gäller som lag i Sverige och i övriga länder i EU och EES. GDPR finns för att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, främst rätten till skydd av och kontroll över sina personuppgifter.

Uppgifterna behandlas för att Räddningstjänsten Enköping-Håbo ska kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, företagare och andra myndigheter.

Vad är en personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person är, enligt GPDR en personuppgift. Även krypterad information och elektroniska identiteter är personuppgifter, om den kan kopplas till en fysisk levande person.
Några exempel på personliga uppgifter kan vara:

  • namn
  • postadress
  • e-postadress (om det är till en fysisk person, inte till en verksamhet)
  • fastighetsbeteckning
  • bankuppgifter
  • fotografi (om det går att identifiera personen på bilden)
  • IP-adress eller cookies

Till vem kan vi lämna ut dina uppgifter?

Räddningstjänsten Enköping-Håbo kan lämna ut uppgifter till tredje part om denna utför tjänster inom vår verksamhet. Räddningstjänsten Enköping-Håbo har då ett personbiträdesavtal med utföraren. Räddningstjänsten Enköping-Håbo lyder under offentlighetsprincipen, vilket gör att vi kan behöva lämna ut allmän handling på begäran.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Räddningstjänsten Enköping-Håbo ansvarar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas och kan begära rättelse, överföring eller begära begränsad behandling. Under vissa förutsättningar har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. Denna rätt gäller dock inte om det finns en lag som kräver att uppgifterna lagras. Observera dock att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra Räddningstjänsten Enköping-Håbos myndighetsutövning och kan därför inte begränsas eller raderas för detta syfte.

Hur gör jag för att få veta om Räddningstjänsten Enköping-Håbo hanterar mina personuppgifter

Önskar du information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av Räddningstjänsten Enköping-Håbo, ska du kontakta oss på telefon 0171-47 56 00 eller e-post.

Stöd och hjälp

Om du tycker att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du få stöd av Datainspektionen på telefon 08-657 61 00 eller e-post.

Läs mer

Mer information om dataskyddsförordningen