Ledning och Samverkan

Sedan april 2014 ingår Räddningstjänsten Enköping-Håbo i en gemensam räddningscentral, som agerar i 25 kommuner inom fyra län med totalt 2,2 miljoner invånare.

Räddningscentral Mitt (RC-Mitt) är vår larmcentral som ansvarar för operativ ledning av Brandkåren Attunda, Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Räddningstjänsten Gotland, Räddningstjänsten Norrtälje kommun, Räddningstjänsten Sala-Heby, Räddningstjänsten Mälardalen samt Uppsala Brandförsvar.

För information om pågående händelser/pressfrågor inom Räddningstjänsten Enköping-Håbo, dygnet runt, ring: 08-454 83 77.

Information om eventuellt eldningsförbud kan du läsa om på vår sida om Brandriskprognos från SMHI du kan även se informationen på vår startsida.