Veckholm Deltid

Veckholms brandstation är en deltidsstation och bemannas av två brandmän och en styrkeledare dygnet runt. Styrkan har en anspänningstid på 8 minuter och har beredskap i hemmet.

Stationens primära insatsområde är Veckholm och dess landsbygd, men styrkan är också en förstärkningsresurs. Personalen används av landstinget vid IVPA-larm ( I Väntan På Ambulans). Det innebär att brandmännen på landsbygden kan komma snabbare till en patient som är i behov utav vård än en ambulans från Enköping. Brandbilen i Veckholm är utrustad med en defibrillator och syrgas för just IVPA-larm.

Den nya brandstationen i Veckholm invigdes i juni 2017.

Veckholms brandstation
Deltidsstation
VECKHOLM HEDSTA 1, 745 99 Enköping