För dig som vill bli brandman

Utbildning i skydd mot olyckor (SMO) är en tvåårig eftergymnasial utbildning för dig som vill bli brandman och arbeta med räddning och säkerhet. Utbildningen Skydd mot olyckor ger dig en examen i räddnings- och säkerhetsarbete. Du får kompetens att arbeta inom den kommunala räddningstjänsten eller inom området skydd mot olyckor vid andra kommunala förvaltningar och statliga myndigheter eller företag.

Under utbildningen lär du dig såväl metoder för olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder, som att genomföra och följa upp räddningsinsatser. De teoretiska studierna varvas med praktiska övningar som utgår ifrån verkliga situationer som väntar dig i arbetslivet. Utbildningen utgår ifrån så kallat problembaserat lärande (PBL)

Utbildningen genomförs på någon av Räddningsverkets två skolor. Skolorna finns i Revinge (utanför Lund) och Sandö (utanför Kramfors)

Från och med vårterminen 2008 kan du läsa Utbildning i skydd mot olyckor (SMO) på distans. Distansutbildningen kommer att ha samma innehåll och kursmål som den SMO-utbildning Räddningsverket erbjuder på våra skolor.

Distansutbildning i skydd mot olyckor är en tvåårig eftergymnasial utbildning för dig som vill bli brandman och arbeta med räddning och säkerhet.

När du väljer att läsa på distans innebär det att du själv i stor utsträckning kan planera dina studier utifrån den situation du befinner dig i. Delar av utbildningen kommer att vara på dagtid, dels när du är på skolan och dels viss tid av dina distansstudier då studieuppgifterna sker tillsammans med andra på webben.

Studiegrupperna kommer att träffas ett antal gånger per kurs i obligatoriska närträffar vid någon av Räddningsverkets skolor. Vid närträffarna genomförs praktiska moment, obligatoriska övningsuppgifter samt vissa examinationer.

Mellan närträffarna studerar du på egen hand och kommunicerar med lärare och andra studerande via e-post, diskussionsforum på internet eller andra kommunikationsverktyg.

Läs mer på MSB´s hemsida