I nödfall ring

112

Ring alltid 112 i akuta nödsituationer.

Brandrisk

Enköping / Uppsala län

Viktiga telefonnummer

Vid kris: 113 13
Polisen: 114 14
Sjukvård: 1177

MBU – Människan bakom uniformen

Räddningstjänsten Enköping-Håbo jobbar tillsammans med MBU, Människan bakom uniformen, för att öka förståelsen mellan unga och de som arbetar inom samhällsstödjande yrken samt att väcka intresse för dessa yrken.

Du kan läsa mer om arbetet med MBU på Enköping kommuns hemsida

Vi söker Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB)!

Vi söker brandmän, kvinnor och män, till våra RiB-stationer. Är du intresserad, gå in på aktuella rekryteringar nedan och gör en spontanansökan.

Aktuella rekryteringar