I nödfall ring

112

Ring alltid 112 i akuta nödsituationer.

Brandrisk

Enköping / Uppsala län

Viktiga telefonnummer

Vid kris: 113 13
Polisen: 114 14
Sjukvård: 1177

Appen Brandrisk Ute mer tillgänglighetsanpassad

Appen Brandrisk Ute från MSB utvecklas ständigt och är nu mer tillgänglighetsanpassad än tidigare. Appen ger ett bra stöd till privatpersoner vid eldning och grillning utomhus. Hjälp oss gärna sprida information om appen vidare, så att fler kan ladda ner och använda den. Tillsammans kan vi hjälpas åt att minska antalet onödiga bränder i skog och mark!

 Syftet med appen Brandrisk Ute är att privatpersoner ska ha ett lättanvänt verktyg för att kunna ta del av aktuella brandrisker och eldningsförbud, och agera klokt vid eldning och grillning i naturen. Under perioder med hög brandrisk är det av stor vikt att allmänhet hålls informerad om vilken brandrisk som råder.

På msb.se finns kommunikationsmaterial som ni mer än gärna får använda i er egen kommunikation gentemot allmänheten. Förutom korta filmer finns även en affisch framtagen för att tipsa om appen som kommuner, föreningar och andra aktörer kan använda på områden där allmänhet vistas.

Läs mer på MSB:

Informera allmänheten om brandrisk
Råd till privatpersoner, brandsäkerhet i skog och mark

Folder från MSB – Appen Brandrisk Ute