Tillstånd

Du som hanterar brandfarlig vara kan behöva söka tillstånd för din hanteringen hos Räddningstjänsten. Hantering av explosiv vara medför att man alltid behöver ha ett hanteringstillstånd.

Det första man behöver göra är att undersöka om man behöver hanteringstillstånd. När det gäller brandfarliga varor behövs tillstånd om hanteringen överskrider mängderna enligt tabellen nedan.

För att kunna handlägga er tillståndsansökan är det viktigt att ansökan är komplett. Inkomplett ansökan innebär en tidsfördröjning för handläggningen av ansökan vilket i sin tur innebär en högre kostnad för dig som sökande.

Oavsett om du söker tillstånd till hantering av brandfarliga eller explosiva varor är det du som är sökande som behöver redovisa hur du uppfyller lagen (Lagen om brandfarliga och explosiva varor) och dess föreskrifter. Normalt sker detta genom att följande bilagor bifogas med ansökningsblanketten:

En beskrivning av hanteringsplatsen, detta genom exempelvis satellitfoto, plankarta och situationsplan där hanteringsplatsen är utmarkerad.

En beskrivning av hur de brandfarliga/explosiva varorna kommer förvaras. Vanliga platser är brandklassade skåp eller särskilt brandavskilda rum.

Dokumentation som styrker föreståndarens kompetens, ansvar och befogenheter.
Detta genom en intern delegationsordning, kursbevis, sprängkort eller liknande.

Riskutredning. En beskrivning av vilka risker verksamheten identifierat med hanteringen och hur man ska arbeta för att minimera dessa risker. Vid behov kan även en klassningsplan behövas.

Informationsblad – Riskutredning Brandfarlig vara

Intyg att eventuella cisterner är korrekt utförda och installerade. Detta genom certifikat, kontrollrapport efter senaste revisionskontroller/återkommande kontrollen.

All information om vilka dokument som ska bifogas din ansökan och hur du säkerställer att din ansökan blir komplett finns i följande dokument:

Så fyller du i ansökan för brandfarliga varor

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll 2023-24