Taxa

Punktlistorna nedan innehåller länkar till blanketter och dokument. Klicka på textraden vid respektive punkt så öppnas länken.

Tillsynsavgiften

Avgiften för tillsyn indexregleras årligen och gäller from 1 januari varje år.

Taxa 2024

Sotningsavgiften

Kommunerna ska enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor genomföra brandskyddskontroll och rengöring av alla förbränningsanordningar. I dagligt tal brukar man kalla det sotning. På många håll utförs arbetet av entreprenörer som anlitas av kommunen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är den organisation som fastställer taxemodellen och justerar taxan för sotning. Läs mer om SKR och deras arbete med sotningsindex. Avgiften för sotning och brandskyddskontroll indexregleras årligen och gäller från 1 juli varje år.

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll 2023-24