Rullbandstest

Ni kan boka tid för att genomföra ett rullbandstest.
Man går då i 8 graders lutning i en hastighet av 5,6 km/h med full rökdykarutrustning på sig, vilket innebär ca 24 kg utöver din egna kroppsvikt.

Detta test behöver man genomföra innan man söker som brandman eller till utbildningen skydd mot olyckor. Till utbildningen skydd mot olyckor är hastigheten 4,5 km/h men gradantalet och utrustning är densamma.

För vidare information, eller om ni vill boka datum för rullbandstest, vänligen kontakta räddningstjänsten på tfn 0171-47 56 00.