Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Lokala hälsoskyddsföreskrifter tillåter inte eldning i detaljplanelagt område eller där områdesbestämmelser råder.

I Enköping och Håbo är det inte tillåtet att elda inom detaljplanelagda områden eller områden med områdesbestämmelser. De flesta tätorter och byar omfattas av sådana bestämmelser. I Enköping gäller undantag från dessa regler under 30 april (Valborg) samt under perioden 15-30 april och 15-31 oktober.

I Håbo gäller undantag från dessa regler under 30 april (Valborg) samt under perioden 1 oktober till 31 mars. Under dessa perioder får du elda torrt trädgårdsavfall. Önskar du mer information om vad som gäller kring eldning ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv kontaktar du miljöavdelningen i din kommun.

Enköpings kommun, Miljöavdelning nås via kommunens kontaktcenter:  0171-62 50 00

Håbo kommun, Miljöavdelning nås via kommunens växel: 0171-525 00

Enköpings kommun, lokala hälsoskyddsföreskrifter

Håbo kommun, lokala hälsoskyddsföreskrifter