Kommunutbildning

NYHET:

Från och med vårterminen 2023 kommer en avgift tas ut om man uteblir från ett utbildningstillfälle. Fortfarande gäller att kursen är gratis om man dyker upp. Avgiften tas enbart ut om man ej avbokat enligt gällande regler.

VIKTIG INFORMATION:

Alla våra utbildningar förutom SBA-kursen kräver att webbkurs genomförts innan de praktiska kurserna som hålls på brandstationerna får genomföras.

Brandskyddsutbildningen är uppdelad i två delar, en praktisk del som genomförs på brandstationen i Enköping eller Bålsta och en teoretisk del som genomförs på distans via respektive kommuns intranät och nätverk. Mer information gällande teoriutbildningen finns på kommunernas respektive intranät.
Praktisk del med handbrandsläckare och brandfilt bokas nedan, tryck på Tidsbokning. Kom ihåg att genomföra webbkurs innan praktiska tillfället.
Som medarbetare säkerställ med närmaste chef hur ofta teoretisk samt praktisk utbildning ska genomföras.

Brandutbildning 

Enköping webbutbildning: Grundläggande brandskyddsutbildning

Bålsta webbutbildning: Länken för teoretisk brandutbildning finns på Håbo kommuns intranät.

Tänk på att du måste vara ansluten till kommunens nätverk för att komma åt kursen.

Hjärt-och Lungräddning (HLR)
Kursen är uppdelad i en del som görs via webben och en praktisk del som genomförs på brandstationen i Bålsta eller Enköping. Webbkursen ska genomföras innan praktisk kurs.
Bokning av praktisk del görs via länken tidsbokning nedan.

Webbkurs: Webbutbildning HLR-kurser

Klicka på kursdeltagare allmänhet, välj sedan Hjärt-Lungräddning Vuxen.

För att kunna gå kursen krävs att en användare skapas, detta kostar ingenting. Detta möjliggör att kursintyg skapas efter genomgången kurs samt att statistik på hur många som går kursen samlas in nationellt.

Barn-HLR
Kursen är uppdelad i en del som görs via webben och en praktisk del som genomförs på brandstationen i Bålsta eller Enköping. Webbkursen ska genomföras innan praktisk kurs.
Bokning av praktisk del görs via länken tidsbokning nedan.

Webbkurs: Webbutbildning HLR-kurser

Klicka på kursdeltagare allmänhet, välj sedan Hjärt- Lungräddning Barn.

För att kunna gå kursen krävs att en användare skapas, detta kostar ingenting. Detta möjliggör att kursintyg skapas efter genomgången kurs samt att statistik på hur många som går kursen samlas in nationellt.

För att boka praktiska kurser klicka här:

Tidsbokning

Räddningstjänsten förutsätter att personer som medverkar på kurser och besöker våra brandstationer är friska och symtomfria samt följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

 

Om kursintyg önskas efter genomförd praktisk HLR-kurs behöver du maila oss din mailadress och ditt telefonnummer samt datum för praktisk kurs. Givetvis kan du med frågor, funderingar eller synpunkter även nås oss på nedan mail.

Enköping: Jonas.karlsson@rtjeh.se

Bålsta: anton.berglof@rtjeh.se