Chefens Spalt

Brydling och Dahlstedt

Mikael Brydling och Markus Dahlstedt kommer under våren avsluta sina tillsvidareanställningar som heltidsbrandmän hos oss för andra arbeten. Mikael slutar…

Läs mer

Nyanställd brandman heltid

Nu har vi lyckats anställa Cristoffer Rodin som kommer att gå in i grupp 1 i Bålsta och därmed ersätta…

Läs mer

Håkan lämnade oss under natten

Vi nåddes under morgonen idag av beskedet att Håkan Bergström somnat in under natten efter en lång tids kamp mot…

Läs mer

Nyanställd

Nu är det klart! Michael Hjälm, närmast från Stockholm men boende i Enköping, kommer att börja hos oss under april…

Läs mer

Information om fysiska tester 2024

På uppdrag av brandcheferna i Östra Svealand fick Gymnastik- och Idrottshögskolan (GiH) i slutet av 2021 uppgiften att ta fram…

Läs mer

Intresseanmälan för byte av tjänstgöringsplats/grupptillhörighet

Då Kristofer Stråhle von Schoting har fått en tjänst som styrkeledare i gr3 Bålsta så finns det nu en vakans…

Läs mer