Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Välkommen till Räddningstjänsten
Räddningstjänstens uppgifter är att förhindra och/eller begränsa skador på människor, egendom eller miljö. För att göra detta på ett så bra sätt som möjligt behöver vi er hjälp - genom att ni tänker på er säkerhet.

Hemsidan är ett sätt för Räddningstjänsten Enköping/Håbo att informera våra två kommuners invånare om de risker som finns. Vi hoppas att ni hittar vad ni söker på den här hemsidan!


aktuellt_top
Inget test av Hesa Fredrik (VMA) i Enköping den 4 juni
På grund av ett trasigt kretskort blir det inget VMA-test i Enköping måndagen den 4 juni.
Läs mer


Eldningsförbud
Från och med den 17 maj råder eldningsförbud då det är mycket torrt i skog och mark.

Länsstyrelsen i både Uppsala län och Stockholms län har utfärdat ett eldningsförbud tills vidare.

Grillning
När det är eldningsförbud är grillning endast tillåtet vid iordningsställda grillplatser och i grillar där risk för sprindning inte finns.Utveckling av webbplatsen
Just nu arbetar vi med att utveckla vår webbplats, om det är någon information som du saknar så hör gärna av dig!


» Tidigare nyheter
  
information_top
2018-06-19
Brandriskprognos


Gräsbrand
0-Ej säsong
Skogsbrand
5E-Extremt stor risk
Eldningsförbud råder
Ja

Vad betyder skalorna?

Utvärdering av Räddningstjänstensarbete
Räddningstjänsten Enköping/Håbo vill ständigt utveckla sig och förbättra sig. Via denna utvärdering har just Ni möjlighet till att hjälpa oss med just förbättra oss.

» Läs mer