Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Barn HLR
Grundutbildning i Barn-HLR ger dig kunskaper i hur du ska undersöka, larma och hjälpa ett barn som drabbats av hjärtstopp eller luftvägsstopp.

Kursen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper inom ämnet med tyngdpunkt på de praktiska.

Utbildningen genomförs i grupper om min 6, max 8 personer.

Förkunskaper:
Inläst kursbok

Tid: 3-4 timmar
Pris per deltagare: 750kr + moms, , och då ingår utbildningsmatriel och fika.