Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Skokloster Brandstation
Skokloster brandstation är en deltidsstation och bemannas med en brandman och en styrkeledare dygnet runt. Styrkan har en anspänningstid på 8 minuter och har beredskap i hemmet.
Anspänningstid innebär den tid det maximalt får ta från det att larmet går tills dess att brandbilen lämnar stationen.

Stationens primära insatsområde är Skokloster och dess landsbygd, men de åker också på förstärkningslarm runt om i kommunen. Stationen åker även på IVPA-larm (I Väntan På Ambulans). Det innebär att brandmännen på landsbygden kan komma snabbare till en patient som är i behov utav vård, än vad ambulansen kan göra ifrån Enköping eller Bålsta. Brandbilen i Skokloster är utrustad med en defibrillator och syrgas för just IVPA-larm.
station_skokloster