Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Bålsta Brandstation
Bålstas brandstation bemannas dygnet runt med två brandmän och en styrkeledare, vilka har en anspänningstid på 90 sekunder. Anspänningstid innebär den tid det maximalt får ta från det att larmet går tills dess att brandbilen lämnar stationen. Det finns även tre stycken brandmän som har beredskap i hemmet och de har en anspänningstid på 8 minuter.

Stationens primära insatsområde är Håbo kommun men styrkan åker även på förstärkningslarm till Enköping och Stockholm.

I anslutning till stationen finns ett övningsfält. På övningsfältet genomförs både interna och externa utbildningar. På övningsfältet finns bland annat en värmecontainer, rökövningshus, övertändningscontainer samt en länsbuss för övning i tung räddning.

Bålstas brandstation är specialiserade på tung räddning. Det innebär att det finns utrustning för att kunna lyfta tunga fordon vid trafikolyckor. Utrustningen är en resurs i Mälardalen samt Stockholmsregionen.

station_balsta
Bålsta Brandstation
Björnängsvägen 2
746 34 Bålsta
Karta för att hitta till Brandstation i Bålsta