Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Enköpings Brandstation
Enköpings brandstation bemannas med fyra stycken brandmän och en styrkeledare dygnet runt vilka har en anspänningstid på 90 sekunder. Anspänningstid innebär den tid det maximalt får ta från det att larmet går tills dess att brandbilarna lämnar brandstationen.

Det finns även fyra stycken brandmän och en styrkeledare som har beredskap i hemmet. Dessa har en anspänningstid på 8 minuter.

Stationens primära insatsområde är Enköpings kommun, men stationens brandmän åker även på förstärkningslarm till Håbo, Västerås, Sala och Strängnäs.

Stationen har ett övningsfält som ligger strax utanför centrala Enköping. På övningsfältet utbildas räddningstjänstens personal, men även externa utbildningar genomförs på platsen. Där finns bland annat en övertändningscontainer, ett rökövningshus samt en övningsplan.

station_enkoping
Enköpings Brandstation
V. Ringgatan 6
745 31 Enköping
Karta för att hitta till Brandstation i Enköping