Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Första hjälpen

Första hjälpen handlar om att kunna rädda liv i livshotande situationer, men också att ta hand om mindre skador eller lindriga sjukdomar.
Arbeta efter detta schema:
L = Location (livsfarligt läge)
  Om personen befinner sig i ett livsfarligt läge, så måste man flytta personen. Exempel på ett livsfarligt läge är om personen ligger mitt på motorvägen.
A = Airway (fri luftväg)
  Efter det kontrollerar man att personen andas, om personen inte andas tar man tag i personens nacke och lyfter försiktigt upp huvudet och skjuter samtidigt fram hakan med fingrarna mot käken. Om personen ändå inte andas får man påbörja konstgjord andning och HLR Hjärt och lungräddning. Se mer detaljerat under HLR.
B = Breathing (andningstillstånd)
  Bedöm andetagens frekvens, djup och regelbundenhet genom:
  Se: andningsrörelserna på bröstkorgen.
  Lyssna: efter andningsljud genom att sätta örat mot mun och näsa.
  Känn: efter utandningsluft och bröstkorgrörelser.
  Normal andning är mellan 12 - 20 andetag / minut, men det är också viktigt hur djupa andetag personen tar. Försök att ha kontroll på andningen även genom nästkommande steg.
C = Cirkulation (blodcirkulation)
  Kontrollera pulsen med pekfinger och långfinger på handledens tummsida, på halsen bredvid adamsäpplet eller i ljumsken.
  Yttre blödning: En snabb åtgärd vid yttre blödning är att höja den skadade kroppsdelen och skapa ett tryck på såret med fingrarna.
  Inre blödning: För att stoppa en inre blödning krävs oftast ett kirurgiskt ingrepp. Detta innebär att omhändertagandet bör gå fort då den skadade omedelbart måste till sjukhus.
D = Disability (kontaktbarhet)
  Kontrollera medvetandegrad:
 • Personen talar och är klar i huvudet.
 • Personen är vid medvetande men pratar sluddrigt / obegripligt.
 • Personen är inte vid medvetande men reagerar på smärta. (bra sätt att göra en smärtkontroll är att klämma ganska hårt uppe vid nyckelbenet).
 • Personen är inte vid medvetande och reagerar inte på smärta.
  Kontrollera också rörelseförmåga och känsel.
E = Exposure (helkroppsundersökning)
  När de viktiga funktionerna är kontrollerade och åtgärdade återstår en helkroppsundersökning på både fram- och baksida. Detta görs för att hitta eventuella andra skador.

  För att förhindra avkylning av den skadade är det viktigt att använda filtar att lägga både över och under kroppen.