Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Brand i kläder
Vanliga orsaker till brand i kläder är rökning och gnistbildning vid grillning. Ofta drabbas personen av panik och försöker springa iväg, hur ska vi hantera en sådan situation?

Om det börjar brinna i dina egna kläder, rulla runt på marken tills elden kvävs. Skydda ansiktet med dina händer.


Om det brinner i någon annans kläder, lägg personen på marken och släck elden med en filt eller liknande. Släck alltid från huvudet och neråt för att undvika lågor från att slå upp i ansiktet.


Kyl alltid brännskador och glödande kläder med kallt vatten i minst 10 minuter.