Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Företag


Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lag om hantering av brandfarliga och explosiva varor (LBE). Tillsyn utförs regelbundet, vid behov och genom temafokusering. Tillsynsverksamheten präglas av ledorden tydlighet och saklighet och är serviceinriktad med en tydlig myndighetsprofilering. För den enskilde ska det stå klart vad myndigheten kräver och vad det står det enskilde fritt att välja. Läs mer om vår tillsynsverksamhet genom att klicka på länken ”Tillsyn” i menyn till vänster.

Räddningstjänsten har också enligt lagstiftningen ett informations- och rådgivningsuppdrag. Det hanterar vi dels genom kursverksamhet, informationskampanjer men också genom allmän rådgivning för dem som vänder sig direkt till räddningstjänsten.

Vissa frågeställningar är mer vanliga än andra. För att fånga upp den typen frågor sammanställer räddningstjänsten särskilda informationsblad. Klicka på länken ”Informationsblad” i menyn till vänster där hittar du våra publicerade informationsblad.

Klicka på länken ”Utbildningar” i menyn till vänster så får du mer information om vår utbildningsverksamhet.

Har du allmänna frågor om brandsäkerhet eller vår kursverksamhet är du välkommen att ringa oss. Du når oss på telefonnummer 0171-47 56 00 eller 0171-47 56 15 eller via e-post: raddningstjansten@rtjeh.se.