Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Glöm inte släcka ljusen!
Kvarglömda ljus är en vanlig orsak till bostadsbränder.
  • Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.
  • Använd ljusstakar av icke brännbart material.
  • Dekorera ljusstaken med icke brännbart material.
  • Ställ tända ljus på säkert avstånd från gardiner och inredning som lätt kan ta eld.
  • Lämna aldrig barn eller husdjur ensamma med levande ljus.

ljusslackare