Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Brandvarnare räddar liv
Köpa brandvarnare
 • Vi rekommenderar dig som ska köpa en ny brandvarnare att köpa en med inbyggt tioårsbatteri.
 • Oavsett vilken sorts brandvarnare man har ska man testa den 1 – 2 gånger per år.


Brandvarnare
Enligt "lag (2003:778) om skydd mot olyckor" är det krav på brandvarnare, detta gäller varje byggnad som stadigvarande eller tillfälligt används för bostadsändamål. Den som ej har en brandvarnare vid en eventuell kontroll kommer åläggas att montera en sådan.

Ett enkelt sätt att öka tryggheten i ditt hem är att ha en brandvarnare korrekt installerad. En brandvarnare reagerar på rök och varnar dig om det börjar brinna.
En del tror att det tar lång tid för en brand att utvecklas i hemmet och att man vaknar av brandröken. Eller att det är elden som är den största faran.
Sanningen är att ett rum blir övertänt på bara några minuter och att du inte vaknar av brandröken, snarare tvärtom. Brandrök är mycket giftig och har en sövande effekt. En del brandrök kan vara så giftig att det räcker med några andetag för att en människa ska omkomma. De flesta som dör i bränder dör av förgiftning av brandröken och inte av brännskador.

Om ditt hem inte redan har en brandvarnare - köp en idag!

Om en brand upptäcks tidigt ökar dina möjligheter att sätta dig i säkerhet betydligt. Det ökar också möjligheten att kunna släcka branden och begränsa skadorna. En brandvarnare reagerar på rök och varnar dig om det börjar brinna.

Så gör du:
Montera brandvarnaren enligt tillverkarens riktlinjer. Generellt gäller att en brandvarnare bör:
 • uppfylla konsumentverkets riktlinjer,
 • monteras i anslutning till sovrummet,
 • placeras i rummets högsta punkt och helst mitt i rummet,
 • brandvarnaren monteras i taket och inte på väggen,
 • inte placeras i närheten av ventilationsöppningar,
 • inte placeras i kök, badrum, garage eller hobbyrum där den kan orsaka falsklarm.
 • en brandvarnare bör finnas på varje våningsplan i bostaden.


Testa brandvarnaren
Testa genom att trycka in testknappen eller hålla ett nysläckt ljus under brandvarnaren.

Vårda och kontrollera din brandvarnare regelbundet
 • Dammsug brandvarnaren från utsidan en gång om året.
 • Byt batteri regelbundet.
 • Kontollera brandvarnarens funktion minst en gång i kvartalet.
 • Byt ut brandvarnaren efter 8-10 år. Den har begränsad livslängd.

Olika typer av brandvarnare
Det finns särskilda brandvarnare för hörselskadade där larmsignalen vidarekopplas till en ljus- eller vibrationsanordning. Brandvarnare kan förses med batterier med olika livslängd. Vi rekommenderar 10-årsbatterier. Det finns också brandvarnare som kan kopplas till elnätet och seriekopplas.
brandvarn
Räddningstjänsten har sammanställt ett informationsblad om brandvarnare.Klicka här för att öppna det.