Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Brandsläckare
Med en handbrandsläckare kan du snabbt släcka mindre bränder i ditt hem. Alla i familjen bör känna till hur brandsläckaren fungerar och var den finns.
Vi rekommenderar pulversläckare till hemmen.

Vilken brandsläckare ska jag välja?
  • Välj en släckare som är klassad enligt europeisk standard SS EN3
  • En sexkilos pulversläckare är lämplig för hemmet.
  • Vi rekommenderar även sexkilos pulversläckare för bil, båt och husvagn.
  • Återförsäljare hittar du i Gula Sidorna under Brandredskap.
  • För privat konsument skall underhåll ske minst vart 5:e år enligt rekommendationer från konsumentverket.

Placering
  • Gångavstånd till brandsläckare skall normalt inte överstiga 25 meter.
  • Minst en brandsläckare bör placeras på respektive våningsplan.
  • Normalt skall släckare placeras väl synligt, lätt åtkomlig och vara utmärkt varselskylt. I bostad är varselskylt normalt inte nödvändig. Från varje plats i en arbetslokal skall en brandsläckare vara synlig. Hänvisningsskylt skall placeras på en höjd som gör den synlig över möbler, dörrar och andra hinder.
  • Släckaren skall hängas på en höjd som gör att den snabbt lätt kan användas. Normalt skall handtaget höjd över golvet vara max 1,5 meter och behållarens nedersta del skall placeras minst 1 dm över golv.
  • Där risk finns att släckare utsätts för skadegörelse kan släckaren skyddas genom att placeras i skyddsskåp.

brandsl_ckare