Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Skydda din fastighet mot översvämning
De senaste åren har det blivit vanligare med kraftig nederbörd följt av översvämning. Bor du låglänt nära vatten kan det vara bra ha att ha en viss beredskap för att lindra konsekvenserna om vattnet börjar stiga.
Klimatförändringarna kommer att påverka olika delar av Sverige på olika sätt. I vissa delar av landet kommer följderna troligen att bli kraftigt ökad nederbörd med ökad risk för översvämningar. Lokala skyfall med översvämningar av dag- och avloppssystem kan också bli vanligare.
Vanliga problem i samband med översvämningar är att vägar, järnvägar och broar blir ofarbara och att fastigheter översvämmas. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Erfarenheter visar att kunskapen om hur man förebygger och skyddar sig mot översvämningar behöver bli bättre hos den enskilde.
Tänk efter före
Det finns flera sätt att skydda din fastighet från översvämning. Ta reda på om just ditt område har varit översvämmat tidigare och vilka konsekvenser det blev då. Erfarenheter från den gången kan vara till nytta för din egen beredskap.
Det är viktigt att du vet hur vattennivåerna är under normala förhållanden så att du kan se när vattnet börjar stiga. Misstänker du att det finns risk för översvämning är det viktigt att du följer väderprognoserna där SMHI utfärdar varningar.
Bygg barriärer
Tillfälliga barriärer kan stoppa en mindre översvämning. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och täcka den med plast. Man kan också använda sandsäckar. Fundera ut i förväg var du har det bästa läget för en tillfällig barriär, så att den skyddar det du tycker är viktigast.

Kontrollera med din länsstyrelse så att åtgärderna inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga, enligt miljöbalken.

Eftersom vallen ger en belastning på marken så bör du inte bygga en barriär där den kan förorsaka skred. Ta bort barriären så snart översvämningrisken är över.
Lär dig pumpa rätt
Hyr eller köp gärna pumpar i god tid innan en översvämning hotar och träna på att hantera dem i förväg. När du länspumpar källaren är det viktigt att säkerställa balans mellan trycket på insidan och utsidan av källaren.

Om marken utanför huset är mättad med vatten utsätts källargolvet eller väggen för ett tryck om källaren töms på vatten. Det har inträffat att golv har brustit och hela källare fyllts med jord. Var därför försiktig med länspumpningen om du inte är säker på att golvet och väggarna är dimensionerat för att klara vattentrycket.

För att vara säker på att din källare håller då du länspumpar kan du låta en byggnadskonstruktör eller geotekniker undersöka källarens konstruktion. Dock är det ovanligt att väggar och golv brister vid länspumpning. Om vattnet dessutom inte har hunnit ligga en längre tid är risken mycket liten.
Bra att ha hemma
Saker som kan vara bra att ha hemma vid en översvämning är:

• Upptappat dricksvatten i dunkar. Har du inte dunkar hemma kan du tappa upp vatten i tomma PET-flaskor.

• Mat med lång hållbarhet eller konserver.

• Nödvändig utrustning för små barn

• Mediciner och förbandslåda.

• ficklampor, radiomottagare och batterier

• Tändstickor, stearinljus och ved. Alternativ uppvärmning t ex. gasolkamin.

• Varma, vattentäta kläder och gummistövlar.

• Filtar