Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Bastu
Använder du din bastu till bad eller som torkrum och förråd?
Tänk på att aldrig förvara brännbara föremål på eller i närheten av värmeaggregatet, även om detta inte är påslaget. Tvättlinor av plast blir mjuka och slaka av värme. Om du använder utrymmet till annat än bastubad bör du se till att aggregatet görs strömlöst.

  • Kontrollera hur väggen ser ut ovan och bakom bastuaggregatet. Är träpanelen svärtad av värme eller har den till och med börjat förkolna? Lite missfärgning är ingen större fara, men om trävirket börjar förkolna är det hög tid att vidta åtgärder för att förhindra brand. Detta gör du lämpligen genom att sätta upp en cementbaserad byggskiva (minerit eller liknande) som sträcker sig från baksidan av aggregatet och hela vägen upp i taket. Montera skivan så att en luftspalt på ett par centimeter bildas mellan panelen och skivan.
  • Var sitter reglagen för att slå på bastun? Kan reglaget nås av barn och/eller förväxlas med en vanlig strömbrytare?

Vi rekommenderar:
  • En lampa som indikerar att bastun är påslagen.
  • Att du skruvar ur säkringarna om aggregatet används sällan, för att förhindra att aggregatet slås på av misstag.
  • Timer i bastun.
  • Att du har som rutin att alltid ta en titt in i bastun innan du slår på aggregatet och undvik att använda hink och andra attiraljer av plast i bastun.
  • Att du är aktsam om värmeelementen och övrig elektrisk utrustning. En skada på en elektrisk utrustning i en bastu eller annat vått utrymme innebär extra stora risker för personskador.