Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Äldres säkerhet
Personskador utgör ett av de största hälsoproblemen bland äldre människor i Sverige. Därför är äldresäkerhet en prioriterad fråga för samhället.
Äldre från 65 år och uppåt svarar för större delen av skadefallen i dödsorsaks- och patientstatistiken. Detta trots att denna åldersgrupp endast utgör ca 18 procent av befolkningen.

Olyckor och skador bland äldre orsakar ett stort lidande för de drabbade och deras anhöriga. Det kostar också stora summor pengar för samhället. Enbart de äldres fallolyckor kostar kommunerna och landstingen fem miljarder kronor årligen.

Se filmen Säkerhet i vardagen och få några tips och råd om hur ni kan göra vardagen något säkrare!