Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Grilla på balkongen
Använd en elgrill om du vill grilla på balkongen. Kol- och gasolgrillar är inte alls lämpliga att använda där.

Det kan dessutom vara förbjudet av miljöskäl att grilla på balkongen. Kontrollera med miljökontoret i respektive kommun.

Tänk på att olika föreningar kan ha olika regler för om det är tillåtet att grilla på balkongen eller inte. För grannsämjans skull - kolla så inte grannarna störs av grilloset innan du börjar grilla.
grilla