Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Viktig information angående brandskydd i lägenheter
Den 25 juli 2009 omkom sex personer i en brand i Rinkeby. Familjen bodde i ett flerfamiljshus där en lägenhet nedanför familjens började brinna. Alla sex personerna dog av de rökskador de fick när de försökte ta sig ut via trapphuset som var rökfyllt. Med anledning av detta vill vi informera om hur man bör bete sig och vilket skydd som finns, samt uppmana alla som har frågor att ta kontakt med oss.

Nedan kan du finna information om brandskydd i lägenheter på flera olika språk!
larma