Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Giftinformation
De vanligaste förgiftningarna orsakas av läkemedel, inandning av farliga ämnen, kemiska produkter, svamp eller växter.

Vid tecken på förgiftning - ring larmnumret 112 eller Giftinformationscentralen 08 - 33 12 31
eller Apotekets Läkemedelsupplysning 020-66 77 66.

Du kan även vända dig till Sjukvårdsrådgivningen 018-611 56 00, texttelefon 020-33 00 20

Tror du att du blivit matförgiftad och det inte går över på någon dag är det lämpligt att ta kontakt med närmaste vårdcentral.

Du kan läsa mer om förgiftning i telefonkatalogen - blå sidorna. På giftinformationscentralens webbplats finns information om barn och förgiftning.

Giftinformationscentralen