Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Seveso-verksamheter
Enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (den s. k. Sevesolagstiftningen), med tillhörande föreskrifter, ska kommunen där en Sevesoverksamhet är belägen hålla med information på sin webbplats om bl. a. verksamheten och hur allmänheten kommer bli varnad och informerad i händelse av allvarlig olycka. Informationen ska även kunna nås via räddningstjänstens hemsida.

I Enköpings kommun finns två Sevesoverksamheter – Aga Gas AB samt Maxam Sverige AB och i Håbo kommun finns en – Gyproc AB.

Information kring verksamheterna i respektive kommun kan hittas i nedanstående länkar.