Räddningstjänsten Enköping - Håbo Vid akuta fall, ring 112

Räddningstjänsten Enköping/Håbo
Räddningstjänstens uppgifter är att förhindra och/eller begränsa skador på människor, egendom eller miljö.
Kommunfakta Enköping
Enköpings kommun täcker en yta av 1 179 km2 och ligger i Uppsala län norr om Mälaren. Kuststräckan mot Mälaren är hela 28 mil. Mälaren trafikeras varje dygn av flera fartyg med farligt gods till och från framförallt Västerås och Köping. Kommunen genomkorsas av E 18, R 55 och R 70 samt järnvägen Stockholm- Västerås- Örebro- Hallsberg (Mälarbanan). År 2014 bestod Enköpings befolkning av 41 163 innevånare, varav cirka
21 000 i Enköpings tätort. Cirka 21% av befolkningen är över 65 år.

Enköping är av tradition en jordbrukskommun som efterhand har utvecklats till en kommun som idag även har ett omfattande näringsliv. Näringslivet domineras av små- och medelstora företag varav Försvarets ledningsregemente utgör en stor arbetsgivare.

Hjälstaviken i kommunens östra hörn, som delvis ligger i Håbo kommun, är en av landets mest kända fågellokaler.
station_enkoping
Kommunfakta Håbo
Håbo kommun täcker en yta på 142 km2 och ligger i södra delen av Uppsala län norr om Mälaren. Kommunen genomkorsas av Europaväg 18 och järnvägen Stockholm-Västerås-Örebro-Hallsberg (Mälarbanan). Centralort är Bålsta, andra tätorter är Råby, Slottsskogen och Söderskogen. Kommunen omges av Ekolsundsviken i söder och väster och Ekoln i norr. Genom kommunen sträcker sig Uppsalaåsen, som mellan Gorran och Lårstaviken bildar det 45 meter höga, bågformade åspartiet Arnö huvud.

2014 bestod Håbos befolkning av 20 034 invånare varav cirka 80 % bor i centralorten Bålsta. Kommunen har en stor andel unga människor.

Näringslivet domineras av småföretag och ett mindre antal medelstora företag. Branschspridningen är stor. De flesta företagen är dock verksamma inom sektorerna byggnadsindustri, privata tjänster samt handel och service.
station_balsta